Departament de Música

  • MEMBRES DEL DEPARTAMENT:

Nom Càrrec
Damià Molada Cap de departament
Núria Serra
  • PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.

  • CRITERIS D´AVALUACIÓ.

  • CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.