Departament de Llengua catalana

  • MEMBRES DEL DEPARTAMENT:

NomCàrrec
Aina GomilaCap de departament
Joan Barceló
Maria Victòria Martínez
Jordi Peix
Úrsula Perelló
Maria Isabel Prieto
Miquel Quetglas
Daniel Roc
  • PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.

  • CRITERIS D´AVALUACIÓ.

  • CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.