ESO

  • El centre ofereix els següents estudis d´ESO:

    1r ESO, 2n ESO, 3r ESO i 4t ESO.
  • Estructura horària i matèries dels diferents estudis d´ESO: