Departament d´Informàtica

  • MEMBRES DEL DEPARTAMENT:
NomCàrrec
Roberto ForteaCap de departament – Coordinador pràctiques FP
Rafel AmengualCoordinador TIC
Jaume Bergas
Miquel Àngel BergasCap d’estudis adjunt – Coordinador pràctiques FP
Alexandra Bernat
Benet Joan Darder
Guillem MasCoordinador TIC
Juan Soler
  • PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.

  • CRITERIS D´AVALUACIÓ.

  • CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.