Departament d’Economia

Nom Càrrec
Maria Magdalena BarcelóCap de departament
Francisca Fontanet