Recollida títols curs 22/23

Han arribat els títols  nous d’ESO, Batxillerat, FP Bàsica i Grau Mitja, dels alumnes que varen acabar el curs passat 2022-2023,Podeu venir a recollir-los de 9:00 a 14:00 hores a la secretaria del centre. Si no pot venir el titular, pot venir una altra persona al seu lloc amb una autorització signada i la fotocòpia del DNI del titular. 

Les dates de les eleccions són les següents:

  • Professorat dijous 23 de novembre
  • Alumnat 24 de novembre
  • Personal administratiu i serveis 27 de novembre.

Eleccions consell escolar

Des del dia 13/10/2023 ja es poden presentar les candidatures per formar part del consell escolar. Només per a l’alumnat.

El termini és de dia 13/10/2023 fins el 30/10/2023 a les 12 h.

Al suro de l’entrada de l’IES està publicat el cens d’alumnes i pares/mares/tutors/tutores i el calendari de les eleccions al Consell Escolar.

Chromebook ICONO

Benvolgudes famílies, si heu comprat el chromebook amb ICONO abans del 13 d’agost, heu de venir entre dimarts 6 i dimecres 7 de setembre de 9h a 13:30h a l’institut a recollir el vostre dispositiu.