BIBLIOTECA

HORARI:

Dilluns a divendres 8h a 14h

Préstec: temps del pati

Professors responsables de la comissió de biblioteca:

  • Coordinació – Maria Bel Prieto ( Dep de Llengua Catalana)
  • Aina Gomila ( Dep. de Llengua Catalana)
  • Glòria Llodrà ( Dep. de Ll. Clàssiques)
  • Samuel del Valle ( Dep. de Llengua castellana)
  • Ana Granados ( Dep. de Llengua castellana)
  • Teresa ( Dep de Llengua castellana)
  • Qualsevol professor/-ra de guàrdia en temps de pati pot oferir servei de préstec.

NORMES:

1. A la biblioteca hem d’estar en SILENCI i cal seure correctament, seguint sempre les indicacions dels professors responsables de la visita.
2. Com a usuaris ens feim RESPONSABLES del material i de les instal.lacions.
3. Els llibres s’han de deixar a un caixó, destinat a les devolucions i després els endreçarà el/la mestre/a encarregat de la Biblioteca.
4. La Biblioteca romandrà oberta a la consulta, lectura i préstec de llibres tots els patis.
5. També podeu anar amb els vostres tutors durant l’hora setmanal que teniu destinada. Els llibres que agafeu en aquesta estona, els heu de deixar en el caixó de devolució de llibres.
6. Només es pot agafar un llibre cada vegada, quan l’acabeu de mirar, consultar o llegir, n’agafeu un altre.
7. Funcionament del servei de préstec: 15 dies. Podreu renovar el préstec,finsa un màxim de 2 llibres.
8. Els llibres per consultar dades o fer treballs (com per exemple els diccionaris i enciclopèdies) NO poden sortir del recinte.
9. A la biblioteca podeu utilitzar els vostres dispositius electrònics:
Chrombook, portàtil, sempre i quan no faceu soroll i useu auriculars.
10. Si desitgeu deixar algun suggeriment per a millorar el servei, serà ben rebut. Feis-ho dipositant la vostra papereta a la bústia destinada a aquesta funció.
11. La LECTURA és un acte individual i enriquidor que precisa de SILENCI , per tant si heu de comentar entre vosaltres, feis-ho RESPECTANT SEMPRE els altres.