Programa de Millora i Transformació

El propòsit d’aquest programa és acompanyar al centre educatiu en el canvi, facilitant unes eines i un mètode de treball que permetin la millora i la transformació educativa de l’IES s’Arenal de manera progressiva i sostenible en el temps.