Acreditació Erasmus+ 2020-2027

 

 

 

Aprovat el projecte d’acreditació presentat per al període 2021-27 del programa Erasmus+

El passat novembre de 2020 el nostre centre va sol·licitar un projecte d’acreditació (2020-1-ES01-KA120-SCH-094922) per al període 2021-27 basat en la metodologia d’aprenentatge i servei. El 12 d’abril de 2021 s’ha publicat l’acceptació definitiva del projecte presentat per a ser Centre Acreditat per a dur a terme un projecte per al període 2021-27.

L’IES Sineu des de l’any 2016 ha apostat per a dur a terme projectes finançats pel projecte ERASMUS + en el marc del programa 2014-20. Aquest programa establia la sol·licitud de projectes individuals i de durada concreta, normalment 2 anys,  i amb socis només per a aquell projecte en concret. Des d’aleshores hem duit a terme 6 projectes escolars, un d’ells aprovat en la convocatòria del 2020 i que acabarà el 2022, i 4 projectes en Consorci amb la Conselleria d’Educació per a la concessió de beques de CFGM i FPBàsica, el darrer d’ells en vigor i executant-se durant el present curs escolar 2020-21.

El nou programa ERASMUS+ definitit per la UE per al període 2021-27 pretén donar estabilitat i continuïtat als projectes dels centres que ja tenguessin una experiència prèvia d’un mínim de 3 anys i executant diversos projectes.  

Això suposarà una major estabilitat i perspectiva a l’hora de fer feina i dur a terme el projecte, establir relacions de cooperació amb centres també acreditats d’altres països, la qual cosa suposa que també tenen un projecte a 7 anys vista i que disposen d’experiència suficient per a dur-lo a terme, poder establir un grup de feina més estable i involucrar el professorat interessat en projectes europeus a més llarg termini. En concret, el nostre centre, a més, incorporarà a famílies i alumnat al grup de coordinació de projectes europeus i establirà relacions de col·laboració amb Ajuntaments, la Mancomunitat del Pla i Associacions concretes. 

El projecte, a més, s’ha establert de manera clara per als primers 3 anys i permetrà redefinir i establir les prioritats i objectius per als propers anys fins arribar als 7 en base a l’experiència acumulada i a la marxa del mateix projecte. 

En concret per als 3 primers anys els objectius són:

1) Acompanyament d’alumnes majors que els faran de tutors a l’alumnat nouvingut de cursos inferiors. També la resolució de conflictes i el treball d’aprenentatge a través de la metodologia d’aprenentatge i servei.

Aquest objectiu pretén treballar la integració i inclusió social i cultural de l’alumnat nouvingut i millorar el clima de pertinença a la comunitat.

2) Implicació de l’alumnat en projectes comunitaris.

Aquest objectiu pretén treballar les competències cívica i social de l’alumnat a partir de la seva implicació directa en projectes comunitaris. 

3) Millora de l’intercanvi generacional i el foment de la solidaritat.

Aquest objectiu pretén per una banda posar en valor la necessitat de recolzament a les persones majors en la pròpia comunitat i conèixer enfocaments diferents que es duen a terme a altres països de la UE.

Sens dubte, una molt bona notícia per al nostre centre i els pobles del Pla de Mallorca.

MOBILITAT 2022-23


  1. Criteris de selecció
  2. Mobilitat
  3. Confirmació de l’alumnat participant
  4. Convocatòria reunió informativa

NOTICIES


BLOGS DE L’ALUMNAT SOBRE LES SEVES MOBILITATS


Curs 2022-23

3er ESO