Situació d’aprenentatge de Psicologia

Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, l’alumnat de 2n de batxillerat que cursa Psicologia, a través de la situació d’aprenentatge dedicada a la consciència i la percepció, ha posat en pràctica – si bé de manera modesta tenint en compte els mitjans que tenim al centre i pel fet que no és un treball d’investigació universitari – dues metodologies clau en el treball de camp psicològic: els mètodes quantitatiu i qualitatiu.
Varen elaborar tot de qüestionaris que enviaren a alumnat de 3r d’ESO, 4t d’ESO i 1r de batxillerat i, tot i que la participació no fou l’esperada, varen obtenir força dades interessants. Aquí en teniu els resultats finals, els quals us convidem a llegir amb atenció.

Què és la consciència?

La consciència i l’inconscient.

Què enteneu per consciència i inconscient?

Como se concibe el mundo.

El conscient i l’inconscient de l’ésser humà.