Respostes de les famílies

Al document adjunt podeu trobar les respostes de l’enquesta realitzada a les famílies