Orientació acadèmica: alumnat 2n d’ESO

Orientació acadèmica: alumnat 2N d'ESOA l’atenció de tot l’alumnat i famílies de 2N ESO.

Per a dubtes podeu enviar un correu electrònic a una d’aquestes persones:

 • Heu de fer la PREINSCRIPCIÓ ONLINE amb la vostra mare/pare/tutor/a

 • A 3r  ESO haureu de triar tres optatives:

 • Optativa 1: Atenció Educativa o Religió Catòlica

 • Optativa 2: Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II o Música II

 • Optativa 3:  Educació Plàstica Visual i Audiovisual II*

                          Música II *

                          Cooperació i Serveis a la Comunitat
 
                          Cultura clàssica II**
 
                          Recursos digitals II**
                     
                          Introducció a la filosofia
 
                          Segona llengua estrangera: Alemany III***
 
 
  
 • * Només es poden triar si no s’han triat com a optativa 2.

 • ** Només es pode triar si s’ha cursat Cultura clàssica I i Recursos digitals I a 2n ESO

 • *** Si no s’ha cursat en cursos anterior i es vol cursar a 3r, s’haurà de fer una prova de nivell al mes de maig.

 • Abans d’enviar la preinscripció repassau-la per què aquesta informació serà la que farem servir per organitzar el proper curs. NOMÉS ES POT ENVIAR UNA VEGADA

 • TOTHOM ha de respondre obligatòriament “en cas de repetir 2n ESO” i “en cas de promocionar a 3r ESO”

 • NOMÉS es pot fer la preinscripció des del vostre correu corporatiu nom@iessineu.net

 

 

Web del Govern de  Illes Balears amb informació sobre l’oferta formativa de FP  (Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior)

Admissió als cicles formatius d’FP (curs 20242025): Informació del Procés d’Admissió  i Calendari

Informar-te’n, es tracta de conèixer quines són les alternatives o opcions acadèmiques que tenc en el cas de titular o no.

 

Aquest full és informatiu, el tràmit de la prematrícula es farà únicament de forma telemàtica en el moment indicat.