Orientació acadèmica: alumnat 2n d’ESO

Orientació acadèmica: alumnat 2N d'ESOA l’atenció de tot l’alumnat i famílies de 2N ESO.

Per a dubtes podeu enviar un correu electrònic a una d’aquestes persones:

  • Heu de fer la PREINSCRIPCIÓ ONLINE amb la vostra mare/pare/tutor/a

  • A 3r  ESO haureu de triar tres optatives:

  • Optativa 1: Atenció Educativa o Religió Catòlica

  • Optativa 2: Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II o Música II

  • Optativa 3:  Educació Plàstica Visual i Audiovisual II*

                          Música II *

                          Cooperació i Serveis a la Comunitat
                     
                          Introducció a la filosofia
 
                          Segona llengua estrangera: Alemany
  
  • Atenció: les matèries amb un * només es poden triar si no s’han triat com a optativa 2.

  • Abans d’enviar la preinscripció repassau-la per què aquesta informació serà la que farem servir per organitzar el proper curs. NOMÉS ES POT ENVIAR UNA VEGADA

  • TOTHOM ha de respondre obligatòriament “en cas de repetir 2n ESO” i “en cas de promocionar a 3r ESO”

  • NOMÉS es pot fer la preinscripció des del vostre correu corporatiu nom@iessineu.net

 

 

Web del Govern de  Illes Balears amb informació sobre l’oferta formativa de FP  (Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior)

Admissió als cicles formatius d’FP (curs 20232024): Informació del Procés d’Admissió  i Calendari

Informar-te’n, es tracta de conèixer quines són les alternatives o opcions acadèmiques que tenc en el cas de titular o no.

 

Aquest full és informatiu, el tràmit de la prematrícula es farà únicament de forma telemàtica en el moment indicat.