Orientació acadèmica: alumnat 4t d’ESO

Com haureu observat des d’aquest curs a tutoria, es comença a construir el propi PROJECTE DE VIDA I PROFESSIONAL. Aquest procés implica treballar 3 grans eixos: l’autoconeixement, informar-se del sistema educatiu i explorar el món laboral.

A continuació trobareu una sèrie d’enllaços que complementen la tasca feta a tutoria i faciliten aquesta presa de decisions per al curs vinent. És important que compartiu les vostres reflexions amb els de casa.

Dossier-orientacio-academica-i-professional_4t-ESO-21-22

Informació noves optatives 1r Batx 2021-2022

Xerrades d’Orientació a famílies Ultims-dies-per-la-inscripcio-als-cursos-que-comencen-les-properes-setmanes-de-marc  - Universitat de Barcelona

 

“Aquest full és informatiu, el tràmit de la prematrícula es farà únicament de forma telemàtica en el moment indicat”

Full prematrícula 4eso1bat 2021-22


Si em conec molt bé i sóc conscient de quines coses m’agraden, quines aprenc fàcilment i quines coses se’m donen bé, tendré una bona base per començar la meva Presa de Decisió.

Es pot continuar treballant aquests aspectes a partir de:

Qüestionari d’autoavaluació

Avalua la personalitat, interessos i capacitats amb relació als entorns professionals. Cal fer una lectura detallada de les instruccions abans d’iniciar el qüestionari. És important que responguis de forma reflexiva per poder obtenir uns resultats ajustats al propi perfil personal.

GR

Es tracta d’un altre qüestionari que també resulta interessant.


Informar-te’n, es tracta de conèixer quines són les alternatives o opcions acadèmiques que tenc en el cas de titular o no.Els enllaços que convé consultar són:

 

Formació Professional

“PROCÉS TELEMÀTIC D’ADMISSIÓ A FP OBERT DES DE DIA 1 A DIA 30 DE JUNY 2021
 

Web del Govern de  Illes Balears amb informació sobre l’oferta formativa de FP  (Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior)

Admissió als cicles formatius d’FP (curs 20212022): Informació del Procés d’Admissió  i Calendari

 


SOIB Jove

Hi trobareu serveis i programes de formació i ocupació adreçat a joves majors de 16 anys.

 

Diccionari de Professions

Es descriu la professió, les activitats i tasques laborals, les perspectives de futur, el perfil professional i els estudis que permeten exercir la professió.