Orientació acadèmica: alumnat 4t d’ESO

Orientació acadèmica: alumnat 4T d'ESOA l’atenció de tot l’alumnat i famílies de 4t d’ESO.

Per a dubtes podeu enviar un correu electrònic a una d’aquestes persones:

Ara com alumnes de 4t cal prendre una decisió que condicionarà el vostre futur acadèmic/professional.

 

Com haureu observat des d’aquest curs a tutoria, es comença a construir el propi PROJECTE DE VIDA I PROFESSIONAL. Aquest procés implica treballar 3 grans eixos: l’autoconeixement, informar-se del sistema educatiu i explorar el món laboral.

A continuació trobareu una sèrie d’enllaços que complementen la tasca feta a tutoria i faciliten aquesta presa de decisions per al curs vinent. És important que compartiu les vostres reflexions amb els de casa.

Si em conec molt bé i sóc conscient de quines coses m’agraden, quines aprenc fàcilment i quines coses em van bé, tendré una bona base per començar la meva Presa de Decisió.

Es pot continuar treballant aquests aspectes a partir de:

Avalua la personalitat, interessos i capacitats amb relació als entorns professionals. Cal fer una lectura detallada de les instruccions abans d’iniciar el qüestionari. És important que responguis de forma reflexiva per poder obtenir uns resultats ajustats al propi perfil personal.

Es tracta d’un altre qüestionari que resulta interessant.
 

Informar-te’n, es tracta de conèixer quines són les alternatives o opcions acadèmiques que tenc en el cas de titular o no.

Els enllaços que convé consultar són:

Web del Govern de  Illes Balears amb informació sobre l’oferta formativa de FP  (Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior)

Admissió als cicles formatius d’FP (curs 20242025): Informació del Procés d’Admissió  i Calendari

Hi trobareu serveis i programes de formació i ocupació adreçat a joves majors de 16 anys.

Diccionari de Professions

Es descriu la professió, les activitats i tasques laborals, les perspectives de futur, el perfil professional i els estudis que permeten exercir la professió.

A continuació trobareu una sèrie d’enllaços que complementen la tasca feta a tutoria i faciliten aquesta presa de decisions per al curs vinent. És important que compartiu les vostres reflexions amb els de casa.

Aquest full és informatiu, el tràmit de la prematrícula es farà únicament de forma telemàtica en el moment indicat.