Orientació acadèmica: alumnat 1r de Batxillerat

Orientació acadèmica: alumnat 1r dE BATXILLERATA l’atenció de tot l’alumnat  i famílies de 1r Batxillerat

Per a dubtes podeu enviar un correu electrònic a una d’aquestes persones:

 

Informar-te’n, es tracta de conèixer quines són les alternatives o opcions acadèmiques.

Els enllaços que convé consultar són:

Web del Govern de  Illes Balears amb informació sobre l’oferta formativa de FP  (Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior)

Admissió als cicles formatius d’FP (curs 20242025): Informació del Procés d’Admissió  i Calendari

Hi trobareu serveis i programes de formació i ocupació adreçat a joves majors de 16 anys.

 

Aquest full és informatiu, el tràmit de la prematrícula es farà únicament de forma telemàtica en el moment indicat.