Orientació acadèmica: alumnat 1r de Batxillerat

Informar-te’n, es tracta de conèixer quines són les alternatives o opcions acadèmiques.

Xerrades d’Orientació a famílies Ultims-dies-per-la-inscripcio-als-cursos-que-comencen-les-properes-setmanes-de-marc  - Universitat de Barcelona


FULL DE PREMATRÍCULA DE 1r DE BATXILLERAT A 2n.

“Aquest full és informatiu, el tràmit de la prematrícula es farà únicament de forma telemàtica en el moment indicat”

Full prematrícula 1bat2bat 21-22


Formació Professional

“PROCÉS TELEMÀTIC D’ADMISSIÓ A FP OBERT DES DE DIA 1 A DIA 30 DE JUNY 2021
 

Web del Govern de  Illes Balears amb informació sobre l’oferta formativa de FP  (Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior)

Admissió als cicles formatius d’FP (curs 20212022): Informació del Procés d’Admissió  i Calendari