Orientació acadèmica: alumnat 3r d’ESO

Orientació acadèmica: alumnat 3r d'ESOA l’atenció de tot l’alumnat i famílies de 3r ESO.

Per a dubtes podeu enviar un correu electrònic a una d’aquestes persones:

Durant aquest curs de 3r a tutoria heu començat a construir el vostre PROJECTE DE VIDA i PROFESSIONAL, basat en 3 grans eixos.

Si em conec molt bé i sóc conscient de quines coses m’agraden, quines aprenc fàcilment i quines coses em van bé, tendré una bona base per començar la meva Presa de Decisió.

Es pot continuar treballant aquests aspectes a partir de:

Avalua la personalitat, interessos i capacitats amb relació als entorns professionals. Cal fer una lectura detallada de les instruccions abans d’iniciar el qüestionari. És important que responguis de forma reflexiva per poder obtenir uns resultats ajustats al propi perfil personal.

Informar-te’n, es tracta de conèixer quines són les alternatives o opcions acadèmiques que tenc en el cas de titular o no.

Els enllaços que convé consultar són:

Web del Govern de  Illes Balears amb informació sobre l’oferta formativa de FP  (Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior)

Admissió als cicles formatius d’FP (curs 20242025): Informació del Procés d’Admissió  i Calendari

Hi trobareu serveis i programes de formació i ocupació adreçat a joves majors de 16 anys.

A continuació trobareu una sèrie d’enllaços que complementen la tasca feta a tutoria i faciliten aquesta presa de decisions per al curs vinent. És important que compartiu les vostres reflexions amb els de casa.

Aquest full és informatiu, el tràmit de la prematrícula es farà únicament de forma telemàtica en el moment indicat.