Orientació acadèmica: alumnat 1r d’ESO

 


Ha arribat el moment de matricular-se de 2n d’ESO.

Podeu descarregar els fulls de matrícula, omplir-los i presentar-los a les oficines del centre, però primer és important conèixer alguna informació:

 Algunes assignatures (com CatalàCastellàAnglès i moltes altres) estan presents a tots els cursos de l’ESO i són obligatòries. Altres assignatures no hi són a tots els cursos i en alguns casos són optatives:

 

Educació Plàstica I1ESO (obligatòria)

Educació Plàstica II (optativa) Es pot triar a 2ESO o a 3ESO (solament un dels dos cursos)

 

Música I1ESO (obligatòria)

Música II (optativa) Es pot triar a 2ESO o a 3ESO (solament un dels dos cursos)

 

Alemany I2ESO (optativa)

Alemany II: 3ESO (optativa)

 

Això vol dir que a 2ESO haureu d’escollir entre Alemany IMúsica II o Plàstica II.

Per tant:

Si a 2ESO trieu Alemany I a 3ESO podreu escollir entre Alemany IIMúsica II o Plàstica II.

Si a 2ESO trieu Música II, a 3ESO només podreu escollir Plàstica II o Alemany II (prèvia prova de nivell).

Si a 2ESO trieu Plàstica II, a 3ESO només podreu escollir: Música II o Alemany II (prèvia prova de nivell).

 

Abans de formalitzar la matrícula que és vinculant, cal reflexionar sobre la tria d’acord amb aquest full de prematrícula:

full prematrícula 1eso2eso 2122

INFORMACIÓ matrícula 2n ESO