Orientació acadèmica: alumnat 1r d’ESO

Orientació acadèmica: alumnat 1r d'ESOA l’atenció de tot l’alumnat i famílies de 1r ESO.

Per a dubtes podeu enviar un correu electrònic a una d’aquestes persones:

Informar-te’n, es tracta de conèixer quines són les alternatives o opcions acadèmiques que tenc en el cas de titular o no.

Els enllaços que convé consultar són:

Web del Govern de  Illes Balears amb informació sobre l’oferta formativa de FP  (Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior)

Admissió als cicles formatius d’FP (curs 20242025): Informació del Procés d’Admissió  i Calendari

Aquest full és informatiu, el tràmit de la prematrícula es farà únicament de forma telemàtica en el moment indicat.