Infomacio Chromebooks alumnes 1rESO

Projecte Chromebooks a l’IES Marc Ferrer
El nostre projecte educatiu ha eliminat la compra de llibres de text en paper a 1r d’ESO. En lloc d’això, les famílies que es matriculen per primera vegada al nostre institut, han de comprar un dispositiu portàtil Chromebook triat i… Llegeix més»

Tutories per a l’alumnat de 4t ESO, 2n Batxillerat i 2n FP

D’acord amb la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’alumnat, les famílies i el professorat de 4t d’ESO, 2n de batxillerat i 2n curs dels cicles d’FP poden sol·licitar a la direcció del centre tutories d’orientació o de matèria.

Aquestes tutories seran amb cita prèvia i per això hem habilitat el correu electrònic citaprevia@iesmarcferrer.cat.

A mesura que tenguem demandes, anirem organitzant les tutories amb l’objectiu d’atendre l’alumnat, però amb les garanties sanitàries corresponents.