Matrícula ESPA

Termini de matrícula del 1r quadrimestre – 2020-2021: del 14 al 25 de setembre

  • Proves de Valoració Inicial: 28 i 29 de setembre
  • Presentació: 30 de setembre a les 18.00 h.

Matrícules 2020-2021

Documents

Tots els documents són formularis PDF que, una vegada descarregats, es poden emplenar amb el programa gratuït Adobe Acrobat Reader. Després d’emplenar-los s’han d’imprimir, signar i presentar a la secretaria. També es poden presentar per correu electrònic en format PDF, no s’admeten fotos.

Pagament de taxes

Les taxes següents es paguen a l’Agència Tributària de les Illes Balears i cal omplir els impresos telemàticament.

El pagament es pot realitzar de manera telemàtica amb targeta bancària/banca on-line o presencialment a una entitat bancària.

En qualsevol dels dos casos s’ha d’imprimir l’imprès justificatiu del tràmit (MODEL 046).

IMPORTANT: és obligatori lliurar al centre el justificant de pagament (MODEL 046). Si feu el pagament telemàtic, anoteu el nombre de referència o localitzador que la pàgina us mostri, ja que, si es produeix alguna errada, amb aquest nombre podreu recuperar el tràmit i imprimir el justificant posteriorment.