Matrícula ESPA

Termini de matrícula del 2n quadrimestre del curs 2022-2023: del 6 al 10 de febrer de 2023

L’alumnat matriculat el 1r quadrimestre només ha de presentar el full de matrícula.

 • Proves VIA (per a l’alumnat sense acreditació d’estudis previs)
Hora13 Febrer14 Febrer
17.10CastellàMatemàtiques
18.05AnglèsSocials
19.15Ciències naturals/Física i químicaCatalà
 • Presentació del curs: 16 de febrer, a les 17.00 h. (aula 3)
 • Inici de les classes: 17 de febrer

Matrícules Formació Professional 2022-2023

TERMINI DE MATRÍCULA

Per a les places adjudicades en la 2a Fase: dies 22 i 23 de setembre

Pas 1. Matrícula en línia per fer la selecció de mòduls. Es fa al Gestib o amb el codi d’accés rebut al correu electrònic.

Pas 2. Presentació de documents. La documentació relacionada a continuació es pot adjuntar a la Matrícula en línia o presentar-la a la secretaria.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA MATRÍCULA EN LÍNIA
PAGAMENTS

Es poden realitzar mitjançant:

 • Transferència
 • Transferència – Pagament a tercers de Caixabank
 • Als caixers de Caixabank amb codi de barres

DADES PER FER ELS PAGAMENTS ↵

(*) Les famílies en risc d’exclusió social estan exemptes d’aquest pagament. S’ha de presentar document justificatiu.

ARMARIETS 

Hi ha un canvi en les condicions del servei i a partir d’ara el cost de l’armariet serà de 20€ per curs.

L’alumnat que enguany disposava d’armariet ha de sol·licitar la devolució del dipòsit de 15€ i fer el nou pagament de 20€ per continuar amb el mateix armariet.

SOL·LICITUD D’ARMARIET ↵

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DEL DIPÒSIT ↵

CONTACTE PER A DUBTES 
PER REBRE ATENCIÓ PRESENCIAL S’HA DE DEMANAR CITA

Matrícules ESO i Batxillerat 2022-2023

TERMINI DE MATRÍCULA

 • ESO del 27 de juny al 3 de juliol

 • Batxillerat del 4 al 7 de juliol

 • Pas 1: Matrícula en línia per fer la selecció de matèries. Es fa al Gestib o amb el codi d’accés rebut al correu electrònic. S’hi ha d’adjuntar la documentació relacionda en les indicacions de la matrícula.
 • Pas 2: Qüestionari de dades per actualitzar dades. 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA MATRÍCULA EN LÍNIA

La relacionada en les indicacions de la Matrícula en línia, i en tot cas:

PAGAMENTS

Es poden realitzar mitjançant:

 • Transferència
 • Transferència – Pagament a tercers de Caixabank
 • Als caixers de Caixabank amb codi de barres

DADES PER FER ELS PAGAMENTS ↵

(*) Les famílies en risc d’exclusió social estan exemptes d’aquest pagament. S’ha de presentar document justificatiu.

ARMARIETS 

Hi ha un canvi en les condicions del servei i a partir d’ara el cost de l’armariet serà de 20€ per curs.

L’alumnat que enguany disposava d’armariet ha de sol·licitar la devolució del dipòsit de 15€ i fer el nou pagament de 20€ per continuar amb el mateix armariet.

SOL·LICITUD D’ARMARIET ↵

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DEL DIPÒSIT ↵

MATÈRIES

En el cas que les sol·licituds d’una matèria sobrepassi el nombre de places oferides, aquestes s’assignaran segons la nota mitjana del curs 2021-22 (de major a menor) i sempre que s’hagi triat en la prematrícula com a primera opció.

TRANSPORT ESCOLAR 

Matrícules 1r ESO 2022-2023

TERMINI DE MATRÍCULA DEL 24 DE JUNY A L'1 DE JULIOL

DOCUMENT INFORMATIU ↵

 • Pas 1: Matrícula en línia per seleccionar les matèries optatives. Es fa al Gestib o amb el codi d’accés rebut al correu electrònic.

 • Pas 2: Presentació de documents a la Secretaria. S’ha de demanar cita prèvia al telèfon 971321222.
  • Els documents també es poden presentar adjuntant-los a la Matrícula en línia. S’han d’escanejar i identificar amb el nom del document (per exemple: DNI_mare.pdf).
MATÈRIES OPTATIVES 

(se’n cursa una)

 • Alemany
 • Francès
 • Cooperació i serveis a la comunitat
 • Igualtat de gènere
 • Recursos digitals I

INFORMACIÓ SOBRE LES MATÈRIES ↵

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
PAGAMENTS

Es poden realitzar mitjançant:

 • Transferència
 • Transferència – Pagament a tercers de Caixabank
 • Als caixers de Caixabank amb codi de barres

DADES PER FER ELS PAGAMENTS ↵

(*) Les famílies en risc d’exclusió social estan exemptes d’aquest pagament. S’ha de presentar document justificatiu.

CHROMEBOOKS 

En comptes de llibres de text s’utilitza un dispositiu Chromebook gestionat pel centre. Les famílies han de fer la compra abans del 14 d’agost. 

INFORMACIÓ CHROMEBOOK ↵

ARMARIETS 

Disposam d’un servei d’armariets per guardar material. El seu cost és de 20€ per curs. S’ha de presentar la sol·licitud i el justificant de pagament.

SOL·LICITUD D’ARMARIET ↵

GESTIB 

S’utilitza l’aplicació Gestib per a les comunicacions amb les famílies: per justificar faltes, per autoritzar sortides escolars, per convocar reunions, etc.

INFORMACIÓ SOBRE PROBLEMES D’ACCÉS ↵

CONTACTE PER A DUBTES 

Pagament de taxes

Les taxes següents es paguen a l’Agència Tributària de les Illes Balears i cal omplir els impresos telemàticament.

El pagament es pot realitzar de manera telemàtica amb targeta bancària/banca on-line o presencialment a una entitat bancària.

En qualsevol dels dos casos s’ha d’imprimir l’imprès justificatiu del tràmit (MODEL 046).

IMPORTANT: és obligatori lliurar al centre el justificant de pagament (MODEL 046 imprès després de fer el pagament). Si feu el pagament telemàtic, anoteu el número de referència o localitzador (046….) que la pàgina us mostri, ja que, si es produeix alguna errada, amb aquest número podreu recuperar el tràmit i imprimir el justificant posteriorment. Un cop fet el pagament, si l’aplicació de l’entitat bancària no us redirigeix automàticament al web de l’ATIB, heu de pitjar el botó “Tornar” que apareix al lloc de l’entitat per obtenir el justificant vàlid de l’ATIB.

Situacions que donen dret a la reducció o exempció del pagament de les taxes, en el cas d’expedició de títols:
 • Reducció del 50%: famílies nombroses i monoparentals de categoria general.
 • Exempcions (no han de pagar):
  • Famílies nombroses i monoparentals de categoria especial.
  • Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial o de risc social.
  • Víctimes de violència de gènere.
  • Víctimes d’actes terroristes.
  • Famílies amb un membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o grau de dependència II o III.
  • Joves tutelats, extutelats en via d’emancipació o en acolliment familiar.
  • Persones privades de llibertat.
  • Reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil.

La condició s’ha d’acreditar documentalment.