Matrícula ESPA

Termini de matrícula del 1r quadrimestre del curs 2021-2022: del 13 al 24 de setembre de 2021

  • Presentació del curs dia 1 d’octubre a l’aula 2, a les 18.00 h.
  • Inici de les classes dia 4 d’octubre

Matrícules 2021-2022

Més informació

  • Telèfon: 971 32 12 22
  • Correu electrònic matrícules: secretaria@iesmarcferrer.cat
  • Correu electrònic chromebooks: tic@iesmarcferrer.cat

Pagament de taxes

Les taxes següents es paguen a l’Agència Tributària de les Illes Balears i cal omplir els impresos telemàticament.

El pagament es pot realitzar de manera telemàtica amb targeta bancària/banca on-line o presencialment a una entitat bancària.

En qualsevol dels dos casos s’ha d’imprimir l’imprès justificatiu del tràmit (MODEL 046).

IMPORTANT: és obligatori lliurar al centre el justificant de pagament (MODEL 046). Si feu el pagament telemàtic, anoteu el nombre de referència o localitzador que la pàgina us mostri, ja que, si es produeix alguna errada, amb aquest nombre podreu recuperar el tràmit i imprimir el justificant posteriorment. Un cop fet el pagament, si l’entitat bancària no us redirigeix automàticament al web de l’ATIB, heu de pitjar el botó “Tornar” que apareix al web de l’entitat per obtenir el justificant vàlid de l’ATIB.