Dades i dates de les matrícules i admissions a la FP

Admissió a cicles formatius d’FP del curs 2023-2024

1a Fase per a persones amb requisits d’accés

Presentació de sol·licituds d’admissió de l’1 al 30 de juny de 2023

Adreça electrònica per a dubtes: secretaria@iesmarcferrer.cat

Per presentar documentació s’ha de demanar cita prèvia al telèfon: 971321222

Llista provisional de sol·licitants (Sense adjudicació de plaça. Les places s’adjudiquen a la llista definitiva) 

Reclamacions fins al 12 de juliol

Matrícula 19, 20 i 21 de juliol

Llista de vacants per a 2a Fase

2a Fase – 1. Persones sense plaça al juny – 2. Sol·licitants nous

Presentació de sol·licituds d’admissió de l’1 al 7 de setembre de 2023

Llista provisional de sol·licitants (sense adjudicació de plaça) Reclamacions del 13 al 15 de setembre (tràmit telemàtic a la web fp.caib.es)

Llista definitiva de persones admeses

Presentació i inici del curs: 22 de setembre