Llengua Castellana

Llengua Castellana

Cap de Departament | Tutor

GARCÍA RUIZ, CARLOS

cgarcia@iesmarcferrer.cat

Tutora | Coordinadora de Biblioteca

PÉREZ CERDÀ, MARTA

mperez@iesmarcferrer.cat

Tutor

MONTMANY OZONAS, CARLOS

cmontmany@iesmarcferrer.cat

Informació i activitats