Orientació

Orientació

Cap de Departament 

RIPOLL NICOLAU, MIQUEL ÁNGEL

mripoll@iesmarcferrer.cat

PT

BLANCO SANCHEZ, LUNA

            lblanco@iesmarcferrer.cat

 

 PT

BORRASCA ROMERO, ALBA

aborrasca@iesmarcferrer.cat

PT | Representant en el Consell Escolar

TOLEDO CERVERA, PABLO

ptoledo@iesmarcferrer.cat

 

FIOL SERRA, MIQUEL ÀNGEL

mafiol@iesmarcferrer.cat

Tutor

COLL RAMÓN, BERNAT

bcoll@iesmarcferrer.cat

 Tutor

MARTÍ DOMINGO, DAVID

dmartí@iesmarcferrer.cat

Tutor

SERRA MONTES, BENJAMÍN

bserramontes@iesmarcferrer.cat

Tutor

GINARD NICOLAU, JUAN

jginard@iesmarcferrer.cat

Tutor

MACCHIONE, GUISEPPE

gmacchione@iesmarcferrer.cat

ORI

MUNAR SOCIALS, JOANA AINA

jmunar@iesmarcferrer.cat

PTSC

ZAFRA PRIETO, SABELA 

           szafra@iesmarcferrer.cat 

Informació i activitats