Oferta Formatica FP a l’IES MARC FERRER

Oferta formativa FP 2022-2023

Cicles formatius de grau bàsic

  • Cuina i restauració

(horari de matí)               Més informació d’aquest títol

1r curs

MòdulsSessions
Tècniques elementals de preelaboració6
Processos bàsics de producció culinària6
Aprovisionament i conservació de matèries primeres i higiene en la manipulació4
Atenció al client2
Ciències aplicades I5
Comunicació i societat I6
Tutoria1

2n curs

MòdulsSessions
Tècniques elementals de servei6
Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes5
Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering4
Ciències aplicades II6
Comunicació i societat II8
Tutoria1
Formació en centres de treball

Cicles formatius de grau mitjà

  • Cuina i gastronomia

(horari de matí)                  Més informació d’aquest títol

1r curs

MòdulsSessions
Preelaboració i conservació d’aliments10
Tècniques culinàries10
Processos bàsics de pastisseria i rebosteria7
Formació i orientació laboral3

2n curs

MòdulsSessions
Ofertes gastronòmiques4
Productes culinaris11
Postres en restauració9
Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments3
Empresa i iniciativa emprenedora3
Formació en centres de treball
  • Serveis en restauració

(horari de matí)                  Més informació d’aquest títol

1r curs

MòdulsSessions
Operacions bàsiques en bar-cafeteria9
Operacions bàsiques en restaurant9
Tècniques de comunicació en restauració2
Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
 Anglès
Formació i orientació laboral3

2n curs

MòdulsSessions
Serveis en bar-cafeteria8
Serveis en restaurants i en esdeveniments especials10
El vi i el seu servei5
Ofertes gastronòmiques4
Empresa i iniciativa emprenedora3
Formació en centres de treball
  • Gestió administrativa

(horari de matí)                  Més informació d’aquest títol

1r curs

MòdulsSessions
Comunicació empresarial i atenció al client5
Operacions administratives de compra-venda4
Empresa i Administració3
Tractament informàtic de la informació7
 Tècnica comptable
 Anglès
Formació i orientació laboral3

2n curs

MòdulsSessions
Operacions administratives de recursos humans
Tractament de la documentació comptable
Empresa a l’aula
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Formació en centres de treball
  • Atenció a persones en situació de dependència

(horari d’horabaixa)                  Més informació d’aquest títol

1r curs

MòdulsSessions
Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència4
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència4
Atenció i suport psicosocial7
Suport domiciliari7
 Atenció higiènica
 Primers auxilis
Formació i orientació laboral3

2n curs

MòdulsSessions
Destreses socials
Suport a la comunicació
Atenció sanitària
Teleassistència
 Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball