Oferta Formatica FP a l’IES MARC FERRER

Formació Professional 2023-2024

Cicles formatius de grau mitjà

Termini extraordinàri de sol·licitud de plaça per al curs 2023-2024: fins al 16 d’octubre

Accions formatives del SOIB

  • ADGD0308 – Activitats de gestió administrativa – 880 h – Nivell 2
  • HOTR0108 – Operacions bàsiques de cuina – 350 h – Nivell 1
  • HOTR0109 – Operacions bàsiques de pastisseria – 410 h – Nivell 1
  • HOTR0208 – Operacions bàsiques de restaurant i bar – 290 h – Nivell 1
  • IFCT45 – Competències digitals bàsiques – 60 h – Nivell 1
  • IFCT46 – Competències digitals avançades – 60 h – Nivell 2