Documents, dates i informació referida a les proves d’accés d’FP

Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà – 2023

Termini d’inscripció:

del 3 al 17 de març

Pagament de la taxa:

Informació sobre el pagament

(Consultau a la Convocatòria de la prova, o a l’Annex 1 de la sol·licitud, les situacions que donen lloc a l’exempció del pagament de la taxa)

Llistes de persones admeses i excloses:

Realització de la prova:

10 i 11 de maig

Llistes de persones aptes i no aptes:

Lliurament de certificats d’aptitud:

31 de maig