Documents, dates i informació referida a les proves d’accés d’FP

Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà – 2024

Termini d’inscripció:

del 6 al 18 de març

La documentació s’ha de presentar a la Secretaria del centre

Pagament de la taxa:

Informació sobre el pagament

(Consultau a la Convocatòria de la prova, o a l’Annex 1 de la sol·licitud, les situacions que donen lloc a l’exempció del pagament de la taxa)

Realització de la prova:

15 i 16 de maig

Llistes de persones aptes i no aptes:

Reclamacions 22, 23 i 24 de maig

Lliurament de certificats d’aptitud:

31 de maig