Física i Química

Física i Química

Cap de Departament

BATLLE OLIVA, CARLES

cbatlle@iesmarcferrer.cat

Tutora

FONTANET, LAIA

lfontanet@iesmarcferrer.cat

PEREDA BRIONES, LAURA

lpereda@iesmarcferrer.cat

Informació i activitats