Matrícula ESPA

Termini de matrícula del 2n quadrimestre – 2020-2021: de l’11 al 17 de febrer de 2021

  • Inici de les classes lectives: dilluns 22 de febrer

(Les persones matriculades poden consultar el seu horari al Gestib)

Matrícules 2020-2021

Documents

Tots els documents són formularis PDF que, una vegada descarregats, es poden emplenar amb el programa gratuït Adobe Acrobat Reader. Després d’emplenar-los s’han d’imprimir, signar i presentar a la secretaria. També es poden presentar per correu electrònic en format PDF, no s’admeten fotos.