EOIES

EOIES

Coordinadora

WHENHAM, KATHERINE

        kwenham@iesmarcferrer.cat

L’EOIES és un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària i les Escoles Oficials d’Idiomes, dirigit a l’alumnat de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat. En el marc d’aquest programa l’alumnat és tutoritzat i avaluat atenent els criteris i nivells dels ensenyaments impartits a les EOI i pot obtenir, d’aquesta manera, el certificat oficial de les EOI.

Per a la matrícula cal:

Full d’instruccions

Documentació que heu de presentar al professor/professora d’Anglès:

  • Full de matrícula
  • Fotografia de carnet
  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Justificant de pagament de la taxa d’inscripció
  • Documentació per acreditar la condició de família nombrosa o monoparental, en el seu cas

El preu de les taxes de matrícula és de 22,80 € o 11,40 € en el cas de família nombrosa o monoparental.

El pagament es fa a través de l’ATIB, directament online o descarregant l’imprès 046 i anant al banc.

Accés al pagament de la taxa