Manteniment

Comissió de Manteniment

Cap de Comissió

RIBES TORREGROSA, PERE

manteniment@iesmarcferrer.cat

Membre de la Comissió

GARCIA PALOMARES, MARIO

manteniment@iesmarcferrer.cat

Membre de la Comissió

TOLEDO CERVERA, PABLO

manteniment@iesmarcferrer.cat