Manteniment

Comissió de Manteniment

 Cap de Comissió

BATLLE, CARLES

manteniment@iesmarcferrer.cat

Membre de la Comissió

PERIS, PACO

manteniment@iesmarcferrer.cat