Manteniment

Comissió de Manteniment

 Cap de Comissió

GARCIA PALOMARES, MARIO

manteniment@iesmarcferrer.cat

Membre de la Comissió

RAMIRO PEREA, SERGI

manteniment@iesmarcferrer.cat