Consell Escolar

Organ Directiu

Presidenta

GUASCH FERRER, RAQUEL

rguasch@iesmarcferrer.cat

Cap d’Estudis

FERRER FONT, JAUME

jferrer@iesmarcferrer.cat

Secretària

FONT FERRANDO, JAUME

lalemany@iesmarcferrer.cat

Representant de l’APIMA

 

Representant del Consell

LABRADOR, SUSANA

Representants del Professorat

PORTAS, OSCAR

oportas@iesmarcferrer.cat

BATLLE OLIVA, CARLES

cbatlle@iesmarcferrer.cat

JIMÉNEZ, SANTI

sjjimenez@iesmarcferrer.cat

RAMIRO PEREA, SERGI

sramiro@iesmarcferrer.cat

WENHAM COCKS, KATY
 

kwenham@iesmarcferrer.cat

YERN TORRES, NAIKA

nyern@iesmarcferrer.cat

Representants Mares i Pares

SANZOGNI, MANUELA

 

VACANT

Representants Alumnat

VACANT
VACANT
VACANT

Representants del PAS

VALVERDE PEÑA, MANUEL

consergeria@iesmarcferrer.cat