Socials

Socials

Cap de Departament | Tutor

MARTÍNEZ CARBONELL, EDELMIRO

emartinez@iesmarcferrer.cat

Cap d’Estudis

FERRER FONT, JAUME

jferrer@iesmarcferrer.cat

 

COLOMAR FERRER, SANTI

scolomar@iesmarcferrer.cat

Tutor |  Coordinador Reutilització de Llibres

CABALGANTE GUASP, JAUME

jcabalgante@iesmarcferrer.cat

Tutora

ROMERO GOMILA, INÉS

iromero@iesmarcferrer.cat