Socials

Socials

Cap de Departament 

OLIVES PONS, JOANA MARIA

        jmolives@iesmarcferrer.cat

Director

FERRER FONT, JAUME

jferrer@iesmarcferrer.cat

Tutor

COLOMAR FERRER, SANTI

scolomar@iesmarcferrer.cat

Tutor | Filosofía

TOMÁS CEBRIAN, ANTONI

atomas@iesmarcferrer.cat

Tutor | Filosofía

RUSTAZARO OCHOA, JOSÉ ENRIQUE

jerustazaro@iesmarcferrer.cat

LÓPEZ MASCARÓ, ANTONIO

alopez@iesmarcferrer.cat

Llengües clàssiques

CAMARGO AMENGUAL, MARINA

mcamargoamengual@iesmarcferrer.cat

Tutora

MARTÍNEZ PÉREZ, ANNA MARIA

amartinez@iesmarcferrer.cat

Llengües clàssiques

VAZQUEZ MARI, MONICA

mvazquez@iesmarcferrer.cat

Informació i activitats