Socials

Socials

Cap de Departament 

COLOMAR FERRER, SANTI

scolomar@iesmarcferrer.cat

Cap d’Estudis

FERRER FONT, JAUME

jferrer@iesmarcferrer.cat

 

CÀNAVES, XISCA

@iesmarcferrer.cat

Tutora

ROMERO GOMILA, INÉS

iromero@iesmarcferrer.cat

Tutora

SÁNCHEZ RUBIO, EMILI

esanchez@iesmarcferrer.cat