Serveis socioculturals i a la comunitat (F.P.)

Serveis socioculturals i a la comunitat (F.P.)

Cap de Departament 

MAROTE MAYAS, SILVIA 

smarote@iesmarcferrer.cat

Tutora | Coordinadora de la comissió de salut

MELINA RUIZ, JULIA LEONOR

jmelina@iesmarcferrer.cat

Tutora

VICH FLUXA, AMANDA

avich@iesmarcferrer.cat

Cap d’estudis

YERN TORRES, NAIKA

nyern@iesmarcferrer.cat