Mediambient

Comissió de Mediambient

Cap de Coordinació

PUIGCERVER BARBER, MÓNICA

mediambient@iesmarcferrer.cat

Membre de la Coordinació

SALOM OLIVER, MARTA

mediambient@iesmarcferrer.cat

Membre de la Coordinació

MAYANS MAYANS, ÒSCAR

mediambient@iesmarcferrer.cat

Membre de la Coordinació

SERRA, GLÒRIA

mediambient@iesmarcferrer.cat