Economia

Economia

Cap de departament | Coordinador de prevenció de riscos

SALVADOR PUIG, PEPE

jsalvador@iesmarcferrer.cat

 

SANCHEZ PERTUSA, RUBÉN

rsanchez@iesmarcferrer.cat

Tutora

FERRER ALOU, MARIA DEL MAR

mmferrer@iesmarcferrer.cat

Tutor

BONET ROSELLÓ, BERNAT

bbonet@iesmarcferrer.cat

Tutor

HERNÁNDEZ PONS, RUBEN

rhernandez@iesmarcferrer.cat