Economia

Economia i Administració

Cap de departament 

CASTRO RODRÍGUEZ, SARA

scastrorodriguez@iesmarcferrer.cat

 

FERRER MARÍ, ÒSCAR

oferrermari@iesmarcferrer.cat

 

FERRIS GIRBER, NEUS

nferris@iesmarcferrer.cat

 

MOLES MOLES, CARMEN

cmoles@iesmarcferrer.cat


  SALVADOR PUIG,  JOSÉ

jsalvador@iesmarcferrer.cat