Economia

Economia i Administració

Cap de departament 

CASTRO RODRÍGUEZ, SARA

scastrorodriguez@iesmarcferrer.cat

 

PASCUAL LILLO, MARIA EUGENIA

mepascual@iesmarcferrer.cat

 

LEIVA JULIA, VÍCTOR

vleiva@iesmarcferrer.cat

 

TELLO GONZÁLEZ, PAULA

ptello@iesmarcferrer.cat

 

MOLES MOLES, CARMEN

cmoles@iesmarcferrer.cat


  SALVADOR PUIG,  JOSÉ

jsalvador@iesmarcferrer.cat

Informació i activitats