Formació Professional 2023-2024

Cicles formatius de grau mitjà

Termini extraordinàri de sol·licitud de plaça per al curs 2023-2024: fins al 16 d’octubre

Accions formatives del SOIB

 • ADGD0308 – Activitats de gestió administrativa – 880 h – Nivell 2
 • HOTR0108 – Operacions bàsiques de cuina – 350 h – Nivell 1
 • HOTR0109 – Operacions bàsiques de pastisseria – 410 h – Nivell 1
 • HOTR0208 – Operacions bàsiques de restaurant i bar – 290 h – Nivell 1
 • IFCT45 – Competències digitals bàsiques – 60 h – Nivell 1
 • IFCT46 – Competències digitals avançades – 60 h – Nivell 2

CFGM Gestió administrativa

TÍTOL DE TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Perfils professionals

 • Auxiliar administrativa/auxiliar administratiu
 • Ajudant d’oficina
 • Administrativa/administratiu comercial
 • Recepcionista

Competències

Realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Duració i horari

 2000 hores durant dos cursos acadèmics, en horari de matí

Pla de formació

1r CURS – MòdulsSessions
Comunicació empresarial i atenció al client5
Operacions administratives de compra-venda4
Empresa i Administració3
Tractament informàtic de la informació7
Tècnica comptable3
Anglès5
Formació i orientació laboral
2n CURS – MòdulsSessions
Operacions administratives de recursos humans7
Tractament de la documentació comptable7
Empresa a l’aula8
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria8
Formació en centres de treball400 h.

Notícies

CFGM Serveis en restauració

TÍTOL DE TÈCNIC EN SERVEIS EN RESTAURACIÓ

Perfils professionals

 • Cambrera/cambrer de bar-cafeteria o restaurant
 • Cap de rang
 • Barman
 • Ajudant de sommelier

Competències

Realitzar les activitats de preparació, presentació i servei d’aliments i begudes, així com les d’atenció al client en l’àmbit de la restauració, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Duració i horari

 2000 hores durant dos cursos acadèmics, en horari de matí

Pla de formació

1r CURS – MòdulsSessions
Operacions bàsiques en bar-cafeteria9
Operacions bàsiques en restaurant9
Tècniques de comunicació en restauració2
Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments2
Anglès5
Formació i orientació laboral
2n CURS – MòdulsSessions
Serveis en bar-cafeteria8
Serveis en restaurants i en esdeveniments especials10
El vi i el seu servei5
Ofertes gastronòmiques4
Empresa i iniciativa emprenedora3
Formació en centres de treball400 h.

Notícies

CFGM Cuina i gastronomia

TÍTOL DE TÈCNIC EN CUINA I GASTRONOMIA

Perfils professionals

 • Cuinera/cuiner
 • Cap de partida
 • Empleada/empleat d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes

Competències

Executar les activitats de preelaboració, preparació, conservació, terminació / presentació i servei de tota mena d’elaboracions culinàries en l’àmbit de la producció en cuina, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Duració i horari

 2000 hores durant dos cursos acadèmics, en horari de matí

Pla de formació

1r CURS – MòdulsSessions
Preelaboració i conservació d’aliments10
Tècniques culinàries10
Processos bàsics de pastisseria i rebosteria7
Formació i orientació laboral
2n CURS – MòdulsSessions
Ofertes gastronòmiques
Productes culinaris11 
Postres en restauració
Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
 Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball400 h.

Notícies

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

TÍTOL DE TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Perfils professionals

 • Cuidadora/cuidador en institucions i/o domicilis
 • Atenció domiciliària
 • Auxiliar d’educació especial
 • Teleassistència
 • ….

Competències

Atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan sigui necessari.

Duració i horari

 2000 hores durant dos cursos acadèmics, en horari de matí

Pla de formació

1r CURS – MòdulsSessions
Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència4
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència4
Atenció i suport psicosocial7
Suport domiciliari7
 Atenció higiènica
 Primers auxilis
Formació i orientació laboral3
2n CURS – MòdulsSessions
Destreses socials
Suport a la comunicació
Atenció sanitària
Teleassistència
 Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball400 h.

Notícies

Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà – 2024

Termini d’inscripció:

del 6 al 18 de març

La documentació s’ha de presentar a la Secretaria del centre

Pagament de la taxa:

Informació sobre el pagament

(Consultau a la Convocatòria de la prova, o a l’Annex 1 de la sol·licitud, les situacions que donen lloc a l’exempció del pagament de la taxa)

Realització de la prova:

15 i 16 de maig

Lliurament de certificats d’aptitud:

31 de maig

Admissió a cicles formatius d’FP del curs 2023-2024

1a Fase per a persones amb requisits d’accés

Presentació de sol·licituds d’admissió de l’1 al 30 de juny de 2023

Adreça electrònica per a dubtes: secretaria@iesmarcferrer.cat

Per presentar documentació s’ha de demanar cita prèvia al telèfon: 971321222

Llista provisional de sol·licitants (Sense adjudicació de plaça. Les places s’adjudiquen a la llista definitiva) 

Reclamacions fins al 12 de juliol

Matrícula 19, 20 i 21 de juliol

Llista de vacants per a 2a Fase

2a Fase – 1. Persones sense plaça al juny – 2. Sol·licitants nous

Presentació de sol·licituds d’admissió de l’1 al 7 de setembre de 2023

Llista provisional de sol·licitants (sense adjudicació de plaça) Reclamacions del 13 al 15 de setembre (tràmit telemàtic a la web fp.caib.es)

Llista definitiva de persones admeses

Presentació i inici del curs: 22 de setembre