TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Perfils professionals

 • Administratiu/administrativa d’oficina
 • Administratiu/administrativa comercial
 • Administratiu/administrativa financer/financera
 • Administratiu/administrativa comptable
 • Administratiu/administrativa de banca i assegurances

Competències

Organitzar y executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Duració i horari

 2000 hores durant dos cursos acadèmics, en horari d’horabaixa

Pla de formació

1r CURS – MòdulsSessions
Gestió de la documentació jurídica i empresarial3
Recursos humans i responsabilitat social corporativa3
Ofimàtica i procés de la informació (Impartit en anglès)5
Procés integral de l’activitat comercial4
Comunicació i atenció al client5
Anglès professional4
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I3
Digitalització aplicada als sectors productius1
2n CURS – MòdulsSessions
Gestió de recursos humans4
Gestió financera5
Comptabilitat i fiscalitat6
Gestió logística i comercial3
Simulació empresarial (impartit en anglès)5
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu1
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II2
Projecte intermodular1
Mòdul optatiu2

CFGM Gestió administrativa

TÍTOL DE TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Perfils professionals

 • Auxiliar administrativa/auxiliar administratiu
 • Ajudant d’oficina
 • Administrativa/administratiu comercial
 • Recepcionista

Competències

Realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Duració i horari

 2000 hores durant dos cursos acadèmics, en horari de matí

Pla de formació

1r CURS – MòdulsSessions
Comunicació empresarial i atenció al client5
Operacions administratives de compra-venda4
Empresa i Administració3
Tractament informàtic de la informació6
Tècnica comptable3
Anglès professional5
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I
Digitalització aplicada als sectors productius1
2n CURS – MòdulsSessions
Operacions administratives de recursos humans5
Tractament de la documentació comptable6
Empresa a l’aula6
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria7
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu1
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II2
Projecte intermodular1
Mòdul optatiu2

Notícies

CFGM Serveis en restauració

TÍTOL DE TÈCNIC EN SERVEIS EN RESTAURACIÓ

Perfils professionals

 • Cambrera/cambrer de bar-cafeteria o restaurant
 • Cap de rang
 • Barman
 • Ajudant de sommelier

Competències

Realitzar les activitats de preparació, presentació i servei d’aliments i begudes, així com les d’atenció al client en l’àmbit de la restauració, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Duració i horari

 2000 hores durant dos cursos acadèmics, en horari de matí

Pla de formació

1r CURS – MòdulsSessions
Operacions bàsiques en bar-cafeteria10
Operacions bàsiques en restaurant9
Tècniques de comunicació en restauració2
Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments2
Anglès professional I3
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I3
Digitalització aplicada als sectors productius1
2n CURS – MòdulsSessions
Serveis en bar-cafeteria7
Serveis en restaurants i en esdeveniments especials8
El vi i el seu servei4
Ofertes gastronòmiques3
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu1
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II2
Anglès professional II2
Projecte intermodular1
Mòdul optatiu2

Notícies

CFGM Cuina i gastronomia

TÍTOL DE TÈCNIC EN CUINA I GASTRONOMIA

Perfils professionals

 • Cuinera/cuiner
 • Cap de partida
 • Empleada/empleat d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes

Competències

Executar les activitats de preelaboració, preparació, conservació, terminació / presentació i servei de tota mena d’elaboracions culinàries en l’àmbit de la producció en cuina, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Duració i horari

 2000 hores durant dos cursos acadèmics, en horari de matí

Pla de formació

1r CURS – MòdulsSessions
Preelaboració i conservació d’aliments9
Tècniques culinàries8
Processos bàsics de pastisseria i rebosteria7
Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments2
Digitalització aplicada als sectors productius1
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I3
2n CURS – MòdulsSessions
Ofertes gastronòmiques3
Productes culinaris10
Postres en restauració8
Anglès professional3
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu1
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II2
Projecte intermodular1
Mòdul optatiu2

Notícies

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

TÍTOL DE TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Perfils professionals

 • Cuidadora/cuidador en institucions i/o domicilis
 • Atenció domiciliària
 • Auxiliar d’educació especial
 • Teleassistència
 • ….

Competències

Atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan sigui necessari.

Duració i horari

 2000 hores durant dos cursos acadèmics, en horari de matí

Pla de formació

1r CURS – MòdulsSessions
Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència3
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència4
Atenció i suport psicosocial7
Suport domiciliari7
 Atenció higiènica
 Primers auxilis
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I3
Digitalització aplicada als sectors productius1
2n CURS – MòdulsSessions
Destreses socials5
Suport a la comunicació4
Atenció sanitària9
Teleassistència3
Anglès professional3
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu1
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II2
Projecte intermodular1
Mòdul optatiu2

Notícies

Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà – 2024

Termini d’inscripció:

del 6 al 18 de març

La documentació s’ha de presentar a la Secretaria del centre

Pagament de la taxa:

Informació sobre el pagament

(Consultau a la Convocatòria de la prova, o a l’Annex 1 de la sol·licitud, les situacions que donen lloc a l’exempció del pagament de la taxa)

Realització de la prova:

15 i 16 de maig

Llistes de persones aptes i no aptes:

Reclamacions 22, 23 i 24 de maig

Lliurament de certificats d’aptitud:

31 de maig