Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà – 2022

Termini d’inscripció:

del 3 al 17 de març

Pagament de la taxa:

Informació sobre el pagament

(Consultau a la Convocatòria de la prova, o a l’Annex 1 de la sol·licitud, les situacions que donen lloc a l’exempció del pagament de la taxa)

Llistes de persones admeses i excloses:

Realització de la prova:

11 i 12 de maig

Llistes de persones aptes i no aptes (Reclamacions 19, 20 i 23 de maig):

Lliurament de certificats d’aptitud:

31 de maig

Admissió a cicles formatius d’FP del curs 2022-2023

1a Fase per a persones amb requisits d’accés

Presentació de sol·licituds d’admissió de l’1 al 30 de juny

Adreça electrònica per a dubtes: secretaria@iesmarcferrer.cat

Per presentar documentació s’ha de demanar cita prèvia al telèfon: 971321222

Llista provisional de sol·licitants (Sense adjudicació de plaça. Les places s’adjudiquen a la llista definitiva)

Matrícula 20, 21 i 22 de juliol

Llista de vacants per a 2a Fase

2a Fase – 1. Persones sense plaça al juny – 2. Sol·licitants nous

Presentació de sol·licituds d’admissió de l’1 al 7 de setembre

Llista provisional de sol·licitants (sense adjudicació de plaça). Reclamacions dies 14, 15 i 16 de setembre.

Llista definitiva de persones admeses

Matrícula 22 i 23 de setembre

Oferta formativa FP 2022-2023

Cicles formatius de grau bàsic

  • Cuina i restauració

(horari de matí)               Més informació d’aquest títol

1r curs

MòdulsSessions
Tècniques elementals de preelaboració6
Processos bàsics de producció culinària6
Aprovisionament i conservació de matèries primeres i higiene en la manipulació4
Atenció al client2
Ciències aplicades I5
Comunicació i societat I6
Tutoria1

2n curs

MòdulsSessions
Tècniques elementals de servei6
Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes5
Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering4
Ciències aplicades II6
Comunicació i societat II8
Tutoria1
Formació en centres de treball

Cicles formatius de grau mitjà

  • Cuina i gastronomia

(horari de matí)                  Més informació d’aquest títol

1r curs

MòdulsSessions
Preelaboració i conservació d’aliments10
Tècniques culinàries10
Processos bàsics de pastisseria i rebosteria7
Formació i orientació laboral3

2n curs

MòdulsSessions
Ofertes gastronòmiques4
Productes culinaris11
Postres en restauració9
Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments3
Empresa i iniciativa emprenedora3
Formació en centres de treball
  • Serveis en restauració

(horari de matí)                  Més informació d’aquest títol

1r curs

MòdulsSessions
Operacions bàsiques en bar-cafeteria9
Operacions bàsiques en restaurant9
Tècniques de comunicació en restauració2
Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
 Anglès
Formació i orientació laboral3

2n curs

MòdulsSessions
Serveis en bar-cafeteria8
Serveis en restaurants i en esdeveniments especials10
El vi i el seu servei5
Ofertes gastronòmiques4
Empresa i iniciativa emprenedora3
Formació en centres de treball
  • Gestió administrativa

(horari de matí)                  Més informació d’aquest títol

1r curs

MòdulsSessions
Comunicació empresarial i atenció al client5
Operacions administratives de compra-venda4
Empresa i Administració3
Tractament informàtic de la informació7
 Tècnica comptable
 Anglès
Formació i orientació laboral3

2n curs

MòdulsSessions
Operacions administratives de recursos humans
Tractament de la documentació comptable
Empresa a l’aula
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Formació en centres de treball
  • Atenció a persones en situació de dependència

(horari d’horabaixa)                  Més informació d’aquest títol

1r curs

MòdulsSessions
Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència4
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència4
Atenció i suport psicosocial7
Suport domiciliari7
 Atenció higiènica
 Primers auxilis
Formació i orientació laboral3

2n curs

MòdulsSessions
Destreses socials
Suport a la comunicació
Atenció sanitària
Teleassistència
 Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball