Biblioteca i Normalització Lingüística

Normalització Lingüística

Cap de Coordinació Biblioteca

GUASH FERRER, RAQUEL

biblioteca@iesmarcferrer.cat

Cap de Coordinació Normalització Lingüística

MUNTÓ, JOSÉ ÀNGEL

normalitzacio@iesmarcferrer.cat

Membre de la Coordinació

LEIVA, VÍCTOR

normalitzacio@iesmarcferrer.cat