Convivència i Bienestar

Comissió de Mediació

Cap de Coordinació

PÉREZ, MARTA

mperez@iesmarcferrer.cat

Membre de la Coordinació

FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, LOIDA

mediacio@iesmarcferrer.cat

Membre de la Coordinació

MÉNDEZ, OLGA

omendez@iesmarcferrer.cat

Membre de la Coordinació

ZAFRA, SABELA

szafra@iesmarcferrer.cat

Membre de la Coordinació

AINA MUNAR, JOANA

jmunar@iesmarcferrer.cat

Membre de la Coordinació

YERN, NAIKA

nyern@iesmarcferrer.cat