Ed. Física

Educació Física

Cap de Departament

FONT FERRANDO, JAUME

jfont@iesmarcferrer.cat

Coordinador de convivència

GARCÍA ALBERT, RUBÉN

rgarcia@iesmarcferrer.cat