Llengua Catalana

Llengua Catalana

Cap de Departament | Tutor

FERRER MAYANS, VICENT

vferrer@iesmarcferrer.cat

Directora

GUASCH FERRER, RAQUEL

rguasch@iesmarcferrer.cat

Cap d’Estudis Adjunt

HEREU GIMENO, SONIA

shereu@iesmarcferrer.cat

Tutor

GINARD NICOLAU, JOAN

jginard@iesmarcferrer.cat

Tutor

RIERA FERRER, JORDI

jdriera@iesmarcferrer.cat

 

JUAN VIVES, PEDRO

pjuan@iesmarcferrer.cat

 

HIDALGO GONZÁLEZ, JOSÉ IGNACIO

jihidalgo@iesmarcferrer.cat