Llengua Catalana

Llengua Catalana

Cap de Departament | Tutor

FERRER MAYANS, VICENT

vferrer@iesmarcferrer.cat

Directora

GUASCH FERRER, RAQUEL

rguasch@iesmarcferrer.cat

Cap d’Estudis Adjunt

HEREU GIMENO, SONIA

shereu@iesmarcferrer.cat

Tutor

GINARD NICOLAU, JOAN

jnicolau@iesmarcferrer.cat

Tutora

CÀNAVES BAUÇÀ, XISCA

xcanaves@iesmarcferrer.cat