Llengua Catalana

Llengua Catalana

Cap de Departament | Tutor

FERRER MAYANS, VICENT

vferrer@iesmarcferrer.cat

Directora

GUASCH FERRER, RAQUEL

rguasch@iesmarcferrer.cat

Cap d’Estudis Adjunt

HEREU GIMENO, SONIA

shereu@iesmarcferrer.cat

Tutor

GINARD NICOLAU, JOAN

jginard@iesmarcferrer.cat

Tutor

RIERA FERRER, JORDI

jdriera@iesmarcferrer.cat

 

TUR ESCANDELL, ARANTXA

atur@iesmarcferrer.cat

 

BIBILONI COVAS, MARIA ANTÒNIA

mbibiloni@iesmarcferrer.cat

 

CAMARGO AMENGUAL, MARINA

mcamargoamengual@iesmarcferrer.cat

 

VICENS SERANTES, ÀNGEL

avicens@iesmarcferrer.cat