Llengua Catalana

Llengua Catalana

Cap de Departament | Tutor

FERRER MAYANS, VICENT

vferrer@iesmarcferrer.cat

Coordinadora de la comissió de normalització lingüística

GUASCH FERRER, RAQUEL

rguasch@iesmarcferrer.cat

Tutora

HEREU GIMENO, SONIA

shereu@iesmarcferrer.cat

Tutora

CÀNAVES BAUÇÀ, FRANCISCA

xcanaves@iesmarcferrer.cat

MUNTO DURAN, JOSE ANGEL

jmunto@iesmarcferrer.cat

Informació i activitats