Matemàtiques

Matemàtiques

Cap de Departament | Responsable CompDigEdu | Coordinadora de les tecnologies de la informació i comunicació

ALEMANY CANAMÀS , LORENA

lalemany@iesmarcferrer.cat

Tutora

MAYANS MAYANS, VERÒNICA

vmayans@iesmarcferrer.cat

CRESPO SANCHIS, ALEXANDRA

acrespo@iesmarcferrer.cat

Coordinadora d’altres

MARIN ESPAA, CRISTINA

mavillar@iesmarcferrer.cat

ROMAGUERA SERRA, MARÍA

mromaguera@iesmarcferrer.cat

Tutor | Economía

FERRER JIMÉNEZ, ADRIÁN

aferrer@iesmarcferrer.cat