Matemàtiques

Matemàtiques

Cap de Departament

BAYO DELGADO, LUCÍA

lbayo@iesmarcferrer.cat

Secretària

CANAMÀS ALEMANY, LORENA

lcanamas@iesmarcferrer.cat

 

BADENES AYESTARÀN, EMI

emilia@iesmarcferrer.cat

Tutora

MAYANS MAYANS, VERÒNICA

vmayans@iesmarcferrer.cat

 

FONTANET ABAD, LAIA

lfontanet@iesmarcferrer.cat

 

CASTELLÓ PÉREZ, VERÒNICA

vcastello@iesmarcferrer.cat