Biologia i Geologia

Biologia i Geologia

Cap de Departament

SERRA JUAN, GLÒRIA

gserra@iesmarcferrer.cat

horari

Cap d’estudis 

MAYANS MAYANS, OSCAR

omayans@iesmarcferrer.cat

horari

Tutora | Secretària de la comissió de coordinació pedagògica

SALOM OLIVER, MARTA

msalom@iesmarcferrer.cat

horari

Tutora | Coordinador ambiental

JIMENEZ TUR, MARIA ISABEL

mijimenez@iesmarcferrer.cat

horari

Tutor

RIBAS SERRA, ARNAU

aribas@iesmarcferrer.cat

                                                                                                                             horari

Informació i activitats