Formació Professional 2024-2025

Accions formatives del SOIB

  • Operacions auxiliars administratives i generals – Nivell 1
  • Operacions bàsiques de cuina – Nivell 1
  • Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles – Nivell 1
  • Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals – Nivell 1
  • Socorrisme en espais aquàtics i naturals – Nivell 2

TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Perfils professionals

  • Administratiu/administrativa d’oficina
  • Administratiu/administrativa comercial
  • Administratiu/administrativa financer/financera
  • Administratiu/administrativa comptable
  • Administratiu/administrativa de banca i assegurances

Competències

Organitzar y executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Duració i horari

 2000 hores durant dos cursos acadèmics, en horari d’horabaixa

Pla de formació

1r CURS – MòdulsSessions
Gestió de la documentació jurídica i empresarial3
Recursos humans i responsabilitat social corporativa3
Ofimàtica i procés de la informació (Impartit en anglès)7
Procés integral de l’activitat comercial5
Comunicació i atenció al client4
Anglès professional4
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I3
Digitalització aplicada als sectors productius1
2n CURS – MòdulsSessions
Gestió de recursos humans4
Gestió financera5
Comptabilitat i fiscalitat6
Gestió logística i comercial3
Simulació empresarial (impartit en anglès)5
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu1
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II2
Projecte intermodular1
Mòdul optatiu2