Matrícules del curs 2024-2025

Nou alumnat de 1r ESO

  • Alumnat procedent dels col·legis El Pilar, Mestre Lluís Andreu i Sant Ferran de ses Roques

Aquest alumnat ja té plaça reservada al nostre centre i ha de formalitzar la matrícula del 26 de juny al 5 de juliol de 2024.

Informarem del procediment pròximament.

  • Alumnat procedent del Col·legi Virgen Milagrosa i altres

Aquest alumnat ha de sol·licitar la plaça segons el procés d’admissió establert per la Conselleria d’Educació i Universitats en el termini del 20 al 28 de maig de 2024.

En aquest enllaç es troba la informació del procés.

S’aconsella fer el tràmit telemàtic autenticat amb usuari Gestib o CL@VE perquè d’aquesta manera no s’ha de presentar cap documentació al centre fins al tràmit de matrícula.

Alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO

  • Tràmit 1. Selecció de matèries optatives a través de la MATRÍCULA EN LÍNIA al Gestib. Fins al 28 de maig.
  • Tràmit 2. Presentació de la documentació de matrícula. Del 26 de juny al 5 de juliol. Més informació.

Alumnat de Batxillerat

  • Tràmit 1. PRESELECCIÓ de matèries optatives a través d’un QÜESTIONARI al Gestib. Fins al 28 de maig.
  • Tràmit 2. MATRÍCULA i presentació de documentació. Del 26 de juny al 5 de juliol. Més informació.

Alumnat de Formació Professional

  • Alumnat de 1r curs. Ha fer el tràmit telemàtic d’admissió del 3 al 28 de juny.
  • Alumnat de 2n curs. MATRÍCULA i presentació de documentació del 26 de juny al 5 de juliol. Més informació pròximament.