Ajuts d’Alimentació Escolar – Curs 2023/2024

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha convocat ajudes individualitzades d’alimentació per a alumnes d’ESO i FPGB que no poden gaudir del servei de menjador escolar.

La Cafeteria del centre ofereix un piscolabis per al menjar del migdia (ampolla d’aigua, entrepà saludable i fruita) al preu de 5 €.

Per ser beneficiari d’aquesta ajuda heu de sol·licitar fer ús d’aquest servei a la Cafeteria i presentar la sol·licitud d’ajuda i la documentació que pertoqui a la Secretaria del centre.

El termini de presentació de sol·licituds és del 23 al 30 de juny de 2023.

Es distingeixen dos tipus de beneficiaris:

 1. Beneficiaris directes:
  1. Alumnes que es troben en situació d’acolliment.
  2. Família víctima de violència de gènere.
  3. Alumnes que tenguin la condició de refugiat.
     •  Quantia de l’ajut: 100% del cost (5 € per dia)
 2. Beneficiaris per barem:
  1. Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè de la convocatòria.
   • Quantia de l’ajut:
    • 20 punts o més: 100% del cost (5 € per dia)
    • de 5 a 19 punts: 50% del cost (2,50 € per dia)