Matrícules ESO i Batxillerat 2023-2024

TERMINI DE MATRÍCULA, QÜESTIONARI DE DADES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

  • del 26 al 30 de juny

  • Pas 1: Matrícula en línia per fer la selecció de matèries. Es fa al Gestib o amb el codi d’accés rebut al correu electrònic. Cal adjuntar la documentació relacionada en les indicacions de la matrícula.
  • Pas 2: Qüestionari de dades per actualitzar dades i serveis. 

L’alumnat que va fer la matrícula al mes de maig i és correcta*, només ha de realitzar el Pas 2 i presentar la documentació  que calgui a traves del Gestib: Enviament de documentació al centre.

(*) La matrícula és correcta si no heu rebut cap notificació/missatge indicant que heu de realitzar la matrícula en línia.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR AMB LA MATRÍCULA EN LÍNIA O ENVIAR PEL GESTIB

La relacionada en les indicacions de la Matrícula en línia/Qüestionari de dades, i en tot cas:

  • DNI de l’alumne o alumna, si s’ha renovat
  • Targeta sanitària, si s’ha renovat
  • Justificant del pagament  per a despeses de material didàctic*
  • Justificant de pagament i SOL·LICITUD D’ARMARIET ↵,  si escau
PAGAMENTS

Es poden realitzar mitjançant:

  • Transferència
  • Transferència – Pagament a tercers de Caixabank
  • Als caixers de Caixabank amb codi de barres

DADES PER FER ELS PAGAMENTS ↵

(*) Les famílies en risc d’exclusió social estan exemptes d’aquest pagament. S’ha de presentar document justificatiu.

TRANSPORT ESCOLAR 
MATÈRIES

En el cas que les sol·licituds d’una matèria sobrepassi el nombre de places oferides, aquestes s’assignaran segons la nota mitjana del curs 2022-23 (de major a menor).

CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES AMB ESTUDIS PROFESSIONALS DE MÚSICA
CONTACTE PER A DUBTES 
PER REBRE ATENCIÓ PRESENCIAL S’HA DE DEMANAR CITA