Situacions d’aprenentatge de batxillerat 2023-2024

2n de batxillerat – 1r trimestre

Disseny

Dibuix artístic II

Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny II

Fonaments artístics

Història d’Espanya

Història de la filosofia

Llengua castellana i literatura II

Llengua catalana i literatura II

Llengua estrangera II – Anglès

Programació i tractament de dades II

Segona llengua estrangera – Francès II

Tècniques d’expressió graficoplàstica